Modulhus B

I samarbete med en dansk hustillverkare har vi tagit fram en skiss på ett radhus som är planerat att byggas i Lindbacken utanför Uppsala. Husen ska byggas med våningshöga volymelement som sammanfogas på plats. Förutsättningen för utformningen har dels varit att skapa yteffektiva och attraktiva bostäder om ca 100 kvm, dels att fasaderna inte ska ha synliga fogar som avslöjar att husen egentligen är byggsatser.

Modulhus A

I samarbete med en dansk hustillverkare har vi tagit fram en skiss på ett radhus som är planerat att byggas i Lindbacken utanför Uppsala. Husen ska byggas med våningshöga volymelement som sammanfogas på plats. Förutsättningen för utformningen har dels varit att skapa yteffektiva och attraktiva bostäder om ca 120 kvm, dels att fasaderna inte ska ha synliga fogar som avslöjar att husen egentligen är byggsatser.

Parhus

I Lindbacken utanför Uppsala har vi gjort en skiss på flera parhus. Huskropparna är utformade med gavlar mot gatan för att skapa en variationsrik fasad.

Gotland

I Ljugarn på Gotland har vi ritat ett nytt fritidshus som består av tre huskroppar i en väl samlad grupp. Byggnaderna talar samma formspråk med stora fönsterpartier, fasader av grånat trä och tak av bandtäckt plåt.

Villa Sivan

På en högt belägen tomt med utsikt över Karmelberget och hamnstaden Haifa ligger denna villa, byggd åt en familj med tre barn. Villan har gemensamma öppna ytor och det obligatoriska skyddsrummet i bottenvåningen medan föräldrarnas och barnens sovrum ligger på andra våningen. Högst upp under nocken ligger en liten lägenhet med terrass för långväga gäster.

Husets form är inspirerad av de första hus som byggdes på kibbutzen från 1950-talet. Fasaden på baksidan var tänkt att byggas mot i ett senare skede och har därför fått en provisorisk fönstersättning med små gluggar. Stommen är av betong och väggarna är murade med lättbetong. Infällda elektriskt styrda metallpersienner skyddar mot den starka sommarsolen. Invändig air kondition i varje rum tillsammans med takfläktar bidrar till ett bra inomhusklimat. Utomhusaggregaten för dessa är placerade under taket på en extra terrass högst upp för att inte synas.

Villa på Resarö

På en äldre sommarstugetomt ligger denna nybyggda villa, byggt för ett äldre par som bott där på somrarna under många år. Det nya huset som ersätter den gamla stugan, är planerat så att de basala funktionerna finns på bottenvåningen där paret lever, medan övervåningens rum är tänkta för besökande barn, barnbarn och gäster.

Genomblickar, rum i fil, flera alternativ att nå varje rum och rummens fönster i flera väderstreck har varit några av utgångspunkterna i planeringen.

Entrén mot vägen i norr och kök, vardagsrum och sovrum mot söder och tomten återskapar levnadsmönstret i den äldre sommarstugan. Två loggior på övervåningens gavlar, möjliggör utevistelse även på övervåningen.

Specialsågad, stående, falsad panel, målad med mörkröd oljeblandad slamfärg står i kontrast till verandornas ljusa, linoljemålade och hyvlade liggande panel.

Villa Åkerman

Skiss på nybyggnad av ett enfamiljshus.
Kunden har önskat sig ett hus som är klassiskt i sin form men modernt i sitt uttryck. Tomten riktar sig rakt mot söder och lutar svagt ner mot ett vattendrag. Huset är placerat mitt på tomten med bredsidan åt söder och entrén på ena gaveln som vetter mot angöringsgatan. Planen består av två skepp som är förskjutna från varandra. På så sätt bryts huskroppen ner i nättare volymer samtidigt som planlösningen blir mer komplex.

Vibble

I Vibble på Gotland har vi ritat bygglovshandlingar till en enfamiljsvilla. Huset är på ca 120 kvm BOA och är byggt i lättbetong med putsade fasader. Projektet härstammar från murum.se

Åland

På Åland har vi gjort en skissutredning för nybyggnation av flerbostadshus. Skissen innehåller 24 lägenheter.

Englandshusen

Längs en cirkelformad gata i Lindbackens västra del har vi ritat 23 stycken murade och putsade stadsradhus som går under namnet Englandshusen. Englandshusen finner sin inspiration i engelska radhus med hög stadskänsla, stringent arkitektur och fina detaljlösningar.

Tomten som husen är byggda på utgör ett cirkelsegment. Huskropparna är bågformade och följer gatans svängning. Mot väster avgränsas fastigheten av en trädbevuxen bergsknalle. Tomterna är långsmala med uteplatser på vardera sidan och stora gräsytor mot skogen. Lägenheterna är rymliga med möjlighet till 3-4 sovrum, vardagsrum samt inredd vind. Hög flexibilitet gäller och ett flertal olika varianter kan väljas. På vinden finns en takterrass med utsikt över naturen.

För mer info klicka här