Vibble

I Vibble på Gotland har vi ritat bygglovshandlingar till en enfamiljsvilla. Huset är på ca 120 kvm BOA och är byggt i lättbetong med putsade fasader. Projektet härstammar från murum.se

Åland

På Åland har vi gjort en skissutredning för nybyggnation av flerbostadshus. Skissen innehåller ca 30 lägenheter.

Englandshusen

Längs en cirkelformad gata i Lindbackens västra del har vi ritat 23 stycken murade och putsade stadsradhus som går under namnet Englandshusen. Englandshusen finner sin inspiration i engelska radhus med hög stadskänsla, stringent arkitektur och fina detaljlösningar.

Tomten som husen är byggda på utgör ett cirkelsegment. Huskropparna är bågformade och följer gatans svängning. Mot väster avgränsas fastigheten av en trädbevuxen bergsknalle. Tomterna är långsmala med uteplatser på vardera sidan och stora gräsytor mot skogen. Lägenheterna är rymliga med möjlighet till 3-4 sovrum, vardagsrum samt inredd vind. Hög flexibilitet gäller och ett flertal olika varianter kan väljas. På vinden finns en takterrass med utsikt över naturen.

För mer info klicka här

Lindhagen 1

I Lindbacken utanför Uppsala har vi ritat 22 stycken små radhus. Tomten som husen är byggda på är långsmal och ligger i väst-östlig riktning parallellt med väg 288. Mot norr och vägen avgränsas tomten av en trädbevuxen vall. Åt söder ligger bostädernas trädgårdar, avgränsade med förråd så att skyddade uteplatser uppstår. Husen byggs med stomme av putsad lättbetong.

Lägenheterna är kompakta 6 RoK och en BOA på ca. 130 kvm. Vardagsrummet och köket hänger ihop med ett halvöppet samband vilket ger ett stort rum med glaspartier och uteplatser åt två håll.

I bostadsrättsföreningen ingår även projektet Lindhagen 2.

För mer info klicka här 

Briljanten

Briljanten är ett nytt bostadskvarter med seniorlägenheter i Mariehamn, Åland.

Projektet inrymmer 41 st. lägenheter och består av två huskroppar som tillsammans bildar en halvprivat gård. Den större huskroppen är uppförd i tre våningar med inredd vind, medan den mindre huskroppen är utförd i två våningar med inredd vind. Under gårdsplanen finns ett underjordiskt garage i två plan.

Fasaderna ansluter till formspråket i Mariehamn och är utförda i målad träpanel i ljusa kulörer. Varje lägenhet har en inglasad balkong.

Villa Folhammar

Villa Folhammar är ett fritidshus beläget i samhället Ljugarn på östra Gotland. Förutsättningarna för projektet var en långsmal tomt i väst-östlig riktning endast ett stenkast från stranden.

Villans huvudbyggnad är byggd i 1,5 plan och ansluter till den gotländska byggnadstraditionen med tung stomme och kristallin volym. Sidobyggnaderna är byggda i 1 plan och bryter ner den stora volymen i mindre delar som därigenom anpassar sig till omkringliggande bebyggelse. Sidobyggnaderna är utförda med fasader av obehandlat lärkträ. Taken är klädda med skiffer och sedum.

Byggnaden har sitt ursprung i MURUM:s visningshus i Västerhejde men har skräddarsytts efter platsens förutsättningar och kundens krav.

Radhus – Etapp 4:1

I Lindbacken utanför Uppsala har vi ritat ett skissförslag på nya radhus. 

Q-flaggan

I Lindbacken utanför Uppsala har vi ritat 4 stycken putsade radhus som innehåller sammanlagt 24 lägenheter. Lägenheterna varierar mellan 107 och 124 kvm. Alla lägenheterna har balkong och vardagsrum i söderläge.

Huddinge

I Huddinge kommun har vi ritat ett förslag till ett mindre flerbostadshus på en infilltomt. Byggnaden innehåller 15 stycken små lägenheter mellan 30 och 50 kvm som alla har stora franska balkonger i söderläge.

Lindbacken handelsby

I Lindbacken utanför Uppsala projekterar vi just nu en handelsby som är planerad att byggas vid infarten till området. Anläggningen består av en stor huskropp som är uppdelad i mindre kvadratiska volymer. Uppdelningen gör att skalan på hela byggnaden tas ner samtidigt som huset får en spännande form med varierande fasaduttryck och rum. Lokalerna är tänkta att inhysa olika verksamheter, alltifrån restaurang och kontor till frisör och vårdcentral. Ljus BTA ca 2600 kvm.