Englandshusen

Nybyggnad av radhus

Längs en cirkelformad gata i Lindbackens västra del har vi ritat 23 stycken murade och putsade stadsradhus som går under namnet Englandshusen. Englandshusen finner sin inspiration i engelska radhus med hög stadskänsla, stringent arkitektur och fina detaljlösningar.

Tomten som husen är byggda på utgör ett cirkelsegment. Huskropparna är bågformade och följer gatans svängning. Mot väster avgränsas fastigheten av en trädbevuxen bergsknalle. Tomterna är långsmala med uteplatser på vardera sidan och stora gräsytor mot skogen. Lägenheterna är rymliga med möjlighet till 3-4 sovrum, vardagsrum samt inredd vind. Hög flexibilitet gäller och ett flertal olika varianter kan väljas. På vinden finns en takterrass med utsikt över naturen.

För mer info klicka här

x
Projektnamn Projektkategori Projekttyp Byggår
Östanå Bostadshus
Golfklubben Bostadshus
Limone Bostadshus 2016
Josef Frank Utställning 2007
Västra Parkvillorna
Eira 2017
Englandshusen Husbyggnad Bostadshus 2015
Lilla skutviken Husbyggnad Flerbostadshus 2009
Skogsbrynet Husbyggnad Bostadshus
Talludden Husbyggnad Bostadshus,
Flerbostadshus
2005
Förskolan Lindbacken Husbyggnad Förskola 2013
Icarus Husbyggnad Bostadshus,
Flerbostadshus
2008
Lindhagen 1 Husbyggnad Bostadshus 2015
Tegelpråmen Husbyggnad Flerbostadshus 1906
Skålen Husbyggnad Flerbostadshus,
Skola
2008
Villa Åkerman Husbyggnad Villa
Tegelbruket Husbyggnad Flerbostadshus 1906
Villa Lovas Husbyggnad Villa 2003
Grubbens 4 Husbyggnad Flerbostadshus 1998
Lotsberget Husbyggnad Bostadshus,
Flerbostadshus
Vapiano Husbyggnad Tillbyggnad 2009
Ateljehus Husbyggnad Flerbostadshus
Limone 4 Husbyggnad Flerbostadshus 2017
Flerbostadshus Lindbacken Husbyggnad Flerbostadshus
Förskolepaviljong Husbyggnad Skola 2016
Villa Västerhejde Husbyggnad Villa
Lindhagen 2 Husbyggnad Flerbostadshus 2016
Södra Parkvillorna Husbyggnad Bostadshus,
Villa
2014
Husfrun Husbyggnad Bostadshus 2013
Konradsberg Husbyggnad Flerbostadshus 2004
Kungsträdgården Husbyggnad Paviljong 2004
Paviljong vid Salsta Slott Husbyggnad Tillbyggnad 2004
Grubbens 6 HusbyggnadRestaurering & ombyggnad Flerbostadshus 1997
Vallgossen HusbyggnadRestaurering & ombyggnad Bostadshus,
Förtätning,
Tillbyggnad
2015
Vaksala Lunda HusbyggnadStadsplanering Bostadshus,
Flerbostadshus
Plankan HusbyggnadStadsplanering Bostadshus
Manillaskolan Restaurering & ombyggnad Skola 1995
Acapulco Restaurering & ombyggnad Flerbostadshus 2014
Rosenhaneska Palatset Restaurering & ombyggnad 2002
Lindbacken Stadsplanering Bostadshus,
Flerbostadshus
2011
Acapulco Restaurering & ombyggnad Flerbostadshus 2014
Ateljehus Husbyggnad Flerbostadshus
Briljanten Husbyggnad Bostadshus,
Flerbostadshus,
Förtätning
2010
Eira 2017
Englandshusen Husbyggnad Bostadshus 2015
Flerbostadshus Lindbacken Husbyggnad Flerbostadshus
Förskolan Lindbacken Husbyggnad Förskola 2013
Förskolepaviljong Husbyggnad Skola 2016
Golfklubben Bostadshus
Grubbens 4 Husbyggnad Flerbostadshus 1998
Grubbens 6 HusbyggnadRestaurering & ombyggnad Flerbostadshus 1997
Husfrun Husbyggnad Bostadshus 2013
Icarus Husbyggnad Bostadshus,
Flerbostadshus
2008
Josef Frank Utställning 2007
Konradsberg Husbyggnad Flerbostadshus 2004
Kungsträdgården Husbyggnad Paviljong 2004
Lilla skutviken Husbyggnad Flerbostadshus 2009
Limone Bostadshus 2016
Limone 4 Husbyggnad Flerbostadshus 2017
Lindbacken Stadsplanering Bostadshus,
Flerbostadshus
2011
Lindhagen 1 Husbyggnad Bostadshus 2015
Lindhagen 2 Husbyggnad Flerbostadshus 2016
Lotsberget Husbyggnad Bostadshus,
Flerbostadshus
Manillaskolan Restaurering & ombyggnad Skola 1995
Östanå Bostadshus
Paviljong vid Salsta Slott Husbyggnad Tillbyggnad 2004
Plankan HusbyggnadStadsplanering Bostadshus
Raoul Wallenberg Utställning
Rosenhaneska Palatset Restaurering & ombyggnad 2002
Skålen Husbyggnad Flerbostadshus,
Skola
2008
Skogsbrynet Husbyggnad Bostadshus
Södra Parkvillorna Husbyggnad Bostadshus,
Villa
2014
Talludden Husbyggnad Bostadshus,
Flerbostadshus
2005
Tegelbruket Husbyggnad Flerbostadshus 1906
Tegelpråmen Husbyggnad Flerbostadshus 1906
Vaksala Lunda HusbyggnadStadsplanering Bostadshus,
Flerbostadshus
Vallgossen HusbyggnadRestaurering & ombyggnad Bostadshus,
Förtätning,
Tillbyggnad
2015
Vapiano Husbyggnad Tillbyggnad 2009
Västra Parkvillorna
Villa Åkerman Husbyggnad Villa
Villa Folhammar Husbyggnad 2009
Villa Lovas Husbyggnad Villa 2003
Villa Västerhejde Husbyggnad Villa
Villa Västerhejde Husbyggnad Villa