Nyheter

Våren 2017

6 april, 2017

Under våren 2017 räknar vi med att bygglovet för kvarteret Plankan äntligen ska beviljas. Därefter kommer projekteringen att sättas igång och förhoppningsvis hålla oss sysselsatta en tid fram över. Förutom kvarteret Plankan får vi fortfarande förtroendet att jobba vidare med området Lindbacken utanför Uppsala där vi har ritat flera projekt under årens lopp. Just nu arbetar vi med den sista utbyggnadsetappen – Etapp 4 – där vi bland annat har ritat den nya förskolan samt gjort skissförslag på flera radhus och parhus. Därutöver jobbar vi även med projektering av flera villor, uppdrag åt judiska församlingen, skisser på olika cafépavijonger samt utredningsskisser för nyetablering, främst i Uppsala.

Hösten 2016

7 oktober, 2016

Vi har under hösten full sysselsättning med flera typer av olika uppdrag; allt ifrån projektering och nybyggnad av fritidshus, villor och radhus, nybyggnad av kaféer och förskolor samt markutveckling i tidiga skeden. De stora projekten är fortsättningsvis kvarteret Plankan på Södermalm åt Svenska Bostäder samt Lindbacken utanför Uppsala där flera projekt pågår samtidigt åt fastighetsägaren Lindbacken Fastigheter.

Kv. Plankan

3 december, 2014

Projekteringen av kvarteret Plankan har påbörjats under hösten och sysselsätter flera personer på Södergruppen arkitekter. Det är Svenska Bostäder som är byggherre och Skanska som är entreprenör. Projektet utförs som en samverkansentreprenad.

VI VÄLKOMNAR EN NY MEDARBETARE

22 april, 2014

Vi välkomnar vårt senaste tillskott – arkitekten Sandra Augustyniak till kontoret. Sandra har utbildat sig till arkitekt på Arkitekturskolan KTH i Stockholm samt på TU Delft i Nederländerna. Hon tog examen våren 2013 och har tidigare arbetat på Anders Holmberg Arkitekter i Stockholm.

VI VÄLKOMNAR EN NY MEDARBETARE

16 januari, 2014

Vi välkomnar vår nya arkitekt Hamoun Ashrafzadeh till kontoret. Hamoun har studerat arkitektur både vid Greenwich University London samt på det Kongelige Danske Kunstakademiest Arkitekskole i Köpenhamn. Hamoun har tidigare arbetat på ett par Arkitektkontor i Skåneregionen; Sweco Architects och SandellSandberg. Utöver detta har han även varit styrelseledamot på Sveriges Arkitekter i Skåne.

Kontoret

HAG arkitekter är ett litet kontor med stor erfarenhet. Vi har kompetens inom översiktlig planering, projektering av ny- och ombyggnader samt restaurering av kulturhistoriskt värdefulla miljöer. Kompetensen gäller så väl hus som mark. Vi arbetar med både små och stora projekt, ofta i centrala lägen och komplexa arkitektoniska sammanhang – från första skiss till färdig byggnad.

HAG arkitekter är delägare i Södergruppen arkitekter där vi utgör en del av flera arkitektkontor i samverkan.

 

JOBBA HOS OSS

Om du vill arbeta hos oss är du välkommen att skicka ansökan till denna adress mail@hagarkitekter.se.

Vi sparar alla ansökningar och går igenom dessa när det är aktuellt med nyanställning.

För att få svar på en ansökan ber vi dig ringa oss på 08-442 17 00, eller på våra direktnummer.